Rate this postLink file:

Bổ xung thêm CC và BCC:
Các lỗi có thể có:

Tag: cách gửi mail cho nhiều người trong outlook 2010, [vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Đánh Giá Khác: http://ứngdụng.vn/danh-gia

Nguồn: http://ứngdụng.vn