Rate this postNgày nay việc liên lạc bằng email đã trở nên rất phổ biến giữa nhân viên của các công ty , thành viên của các tổ chức giới trẻ. Ngoài những phần cơ bản của một email như : Chủ đề (Subject) và phần thân (Body) thì việc trao đổi thông tin sẽ trở nên rõ ràng , chuyên nghiệp hơn khi bạn thêm chữ ký của mình vào cuối mỗi email.

Đọc thêm tại

Tag: cách đặt tên email chuyên nghiệp, gmail, coongcu, coong cu

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: http://ứngdụng.vn/chia-se

Nguồn: http://ứngdụng.vn