Rate this post✅ Bạn vào Control Panel:
✅ Đối với Windows 7 thì bạn nhấn vào nút Start – chọn Control Panel.
✅ Đối với Windows 8, 8.1 và Windows 10 thì bạn sử dụng tổ hợp phím Windows + X chọn Control Panel cho nhanh nhé.
✔️ Tiếp theo bạn chọn chế độ xem ở dạng Large icons chọn Region
✔️ Để hiển thị ngôn ngữ Tiếng Việt thì ở chỗ Format bạn chọn là Vietnamese (Vietnam) nhé = nhấn Apply. Sau đó bạn hãy nhấn vào Additional settings….. để thiết lập.
✔️ Okey, cửa sổ Customize Format hiện ra – bạn chuyển qua tab Date – tại phần Date formats bạn hãy thêm ddd vào phía trước để hiển thị ngày ra ngoài hệ thống – sau đó nhấn Apply – chọn OK để đồng ý việc thiết lập.
✔️ Ngon rồi đấy, thay đổi có hiệu lực ngay từ lúc bạn nhấn Apply, bạn có thể kiểm tra lại nhé. Trên Windows 8.1 thì do không đủ khoảng trống nên nó chỉ hiện ra mỗi như vậy thôi (nhưng sau khi bạn thực hiện khởi động lại máy thì nó sẽ hiển thị lại gọn hơn) :D, còn trên Windows 10 hiện đẹp hơn do nó được định dạng kiểu viết tắt.

Tag: cách hiển thị định dạng file trong window 10, Window 10, Taskbar

Xem Thêm Bài Viết Đánh Giá Khác: http://ứngdụng.vn/danh-gia

Nguồn: http://ứngdụng.vn