Rate this postKenh hoc hoi la chinh
Hướng dẫn khôi phục video , phim , nhạc trên phần mềm youtube của điện thoại android lưu ngoại tuyến đã hết hạn.
Mục đích của việc lưu video , phim là để có thể lưu trữ hoặc xem bất kể khi nào mà không cần sử dụng đến mạng 3g hoặc wifi mà vẫn có thể xem
và giải trí mỗi khi cần đến nó.
CÁCH KHÔI PHỤC , CHỮA VIDEO ĐÃ LƯU NGOẠI TUYẾN TRÊN ĐIỆN THOẠI RẤT ĐƠN GIẢN .
– các bạn vào cài đặt ngày giờ và tắt chế độ tự động cập nhập giờ trên điện thoại android và chỉnh lại ngày trùng với ngày đã tải video , phim mà bạn đã lưu ngoại tuyến youtube trên điện thoại hôm đó .

///////////////////////////////////////////////

A guide to recovering videos, movies, music on the youtube software of your android phone offline has expired.
The purpose of saving video or movie is to be able to store or watch it at any time without using 3g or wifi network and still be able to watch.
And entertain whenever it needs it.
HOW TO REMOVE AND REMOVE THE VIDEO OUTSIDE THE PHONE ONLY SIMPLE.
– You go to the date and time settings and turn off the automatic update hours on your android phone and adjust the date coincides with the date you downloaded videos that you saved offline youtube on the phone that day.

Tag: idm hết hạn, Video ngoại tuyến, điện thoại android, youtube ngoại tuyến

Xem Thêm Bài Viết Mobile Khác: http://ứngdụng.vn/mobile

Nguồn: http://ứngdụng.vn