Rate this postCùng tìm hiểu cách chuyển dữ liệu từ cột thành hàng, hàng thành cột với hàm TRANSPOSE chỉ trong vòng 1 phút

Tag: cách chuyển từ bảng dọc sang bảng ngang trong excel, Microsoft Excel, Xoay dữ liệu, Cột sang hàng, Hàng sang cột

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: http://ứngdụng.vn/chia-se

Nguồn: http://ứngdụng.vn