Rate this post

Lệnh thoại này áp dụng cho tất cả các thiết bị Google Home, Nest và Chromecast cũng như bất kỳ nhóm loa nào mà bạn đã tạo. Các thiết bị Bluetooth khác không được hỗ trợ trong phiên bản hiện tại của tính năng này.

Lệnh thoại (The Voice Commands)

Trên bất kỳ thiết bị nào được kết nối với Trợ lý Google, bạn có thể sử dụng bất kỳ lệnh nào sau đây (như mọi khi, hãy nói “Okay, Google” hoặc “Hey, Google” trước):

  • “Transfer to [X].”
  • “Move [the] music to [X].”
  • “Cast to [X].”

Thay thế [X] với “thiết bị này” để cho biết thiết bị bạn đang sử dụng hoặc đặt tên cho bất kỳ thiết bị nào khác được kết nối với Trợ lý Google của bạn.

Để xem danh sách các thiết bị mà bạn có thể truyền, hãy nhấn vào biểu tượng Truyền. Bạn cũng có thể mở ứng dụng Google Home trên điện thoại thông minh, sau đó nhấn vào “Media”.

Danh sách thiết bị Google Cast, trong trình duyệt

Lưu ý rằng nếu bạn nói, “Transfer my music” hoặc “Move my video to [X] device”, Google cho rằng bạn đang cố tải các tệp phương tiện của mình từ thiết bị này sang thiết bị khác và nó sẽ cung cấp hướng dẫn tương ứng.

Ngoài ra, nếu bạn yêu cầu Google “play music on this device” hoặc “play Lil Nas [X] here”nó sẽ ghi đè bất kỳ nội dung nào hiện đang phát và phát yêu cầu mới trên thiết bị bạn đã chỉ định.