Rate this postNếu muốn hạ cấp từ Windows 10 xuống Windows 7 hoặc Windows 8.1 nhưng không có nút go back to window 7, 8.1 do đã quá 10 ngày sau khi nâng cấp, do vậy phải cài đặt windows 7 hoặc 8.1 ngay trên windows 10
✅ Các bước trong video
0:00 | Mô tả phương pháp
0:33 | Tải file cài đặt window 7
1:00 | Truy cập vào Advanced Startup
1:16 | Mở Command Promt trong Advanced Startup
1:36 | Xác định phân vùng cài windows
1:52 | Xác định vị trí File cài đặt window 7
2:20 | Cài Window 7 bằng Command Promt
2:52 | Chọn phân vùng cài Windows 7

✅ Tải phần mềm windows 7:
✅ Nếu máy bạn vẫn còn trong 10 ngày kể từ khi nâng cấp lên hệ điều hành windows 10 vẫn bấm được vào nút Get Started thì xem video này nhé:
✅ Video hướng dẫn nâng cấp từ hệ điều hành windows 7 hoặc 8 lên hệ điều hành window 10:

#DowngradeWindows10 #HaCapWindows10
#namloanchannel #namloan #GoBackToWindows7

Tag: cách hạ win 10 xuống 8.1 laptop, cách hạ win 10 xuống win 7 bằng usb, hạ win 10 xuống win 7 bằng phần mềm, xóa win 10 cài win 7, cách hạ từ win 10 xuống win 7 hoặc 8.1, gỡ bỏ win 10 cài lại win 7, cài lại win 10, xóa win cũ cài win mới, hạ win 10 xuống win 7 bản quyền, downgrade windows 10, rollback win 10 to win7, Uninstall Windows 10 and Downgrade to Windows 7, How to Rollback from Windows 10 to Windows 7 or 8, go back from win 10 to win7, namloanchannel, namloan, downgrade window 10 when more than 10 day

Xem Thêm Bài Viết Đánh Giá Khác: http://ứngdụng.vn/danh-gia

Nguồn: http://ứngdụng.vn