5/5 - (1 bình chọn)

Google WiFi cho phép bạn “tạm dừng” internet trên thiết bị riêng biệt. Đây là cách thiết lập nó.

Tính năng này không tạm dừng truy cập internet cho mạng Google WiFi của bạn, chỉ một số thiết bị nhất định mà bạn chỉ định. Bạn thậm chí có thể tạo nhóm thiết bị và tạm dừng tất cả chúng cùng một lúc chỉ với một lần nhấn, cũng như tạo thời gian tiếp tục tự động.

Bắt đầu bằng cách mở ứng dụng Google WiFi trên điện thoại của bạn và nhấn vào tab có biểu tượng bánh răng cài đặt.

Nhấn vào “Family Wi-Fi”.

Chạm vào “Setup” ở dưới cùng trên màn hình tiếp theo.

Từ đây, bạn có thể nhấn “Next” để tạo một nhóm thiết bị để tạm dừng tất cả cùng một lúc hoặc nhấn “Skip” để bỏ qua quá trình tạo nhóm và tạm dừng từng thiết bị một.

Nhấn “Skip” sẽ đưa bạn đến màn hình liệt kê tất cả các thiết bị trên mạng Google WiFi của bạn. Nhấn vào các biểu tượng tạm dừng nhỏ ở bên phải sẽ tạm dừng truy cập internet cho thiết bị cụ thể đó.

Nếu bạn muốn tạo một nhóm thiết bị, hãy nhấn vào nút dấu cộng ở góc dưới cùng bên phải.

Đặt tên cho nhóm và nhấn “Next”.

Chọn thiết bị bạn muốn thêm vào nhóm và nhấn “Next”.

Sau đó, nhóm sẽ được thêm vào đầu màn hình. Nhấn vào biểu tượng tạm dừng nhỏ sẽ tạm dừng tất cả các thiết bị có trong nhóm này. Bạn cũng có thể nhấn vào chính nhóm đó để hiển thị thêm thông tin.

Từ màn hình này, bạn có thể chọn thời gian kết thúc để internet tự động tiếp tục sau một khoảng thời gian nhất định.

Bạn có thể chọn từ một số thời gian mặc định hoặc chọn thời gian kết thúc tùy chỉnh ở dưới cùng.

Sau khi đã đặt xong, thời gian kết thúc sẽ xuất hiện trên màn hình thông tin của nhóm, nhưng bạn có thể nhấn vào nút tạm dừng bất kỳ lúc nào để ghi đè.

Followeek đã mang tới đáp án cho câu hỏi của bạn chưa? Hãy để chúng tôi biết thêm cảm nhận của bạn ở dưới phần comment nhé!