Ethereum là một nền tảng máy tính phi tập trung. Nó tạo ra một mã thông báo tiền điện tử được gọi là Ether. Các lập trình viên có thể viết “hợp đồng thông minh” trên chuỗi khối Ethereum và các hợp đồng này được thực hiện tự động theo mã của họ.

Ethereum là gì?

Ethereum thường được nhắc đến trong cùng một nhịp điệu với Bitcoin, nhưng nó khá khác biệt. Bitcoin là một mạng lưới thanh toán phi tập trung và tiền điện tử cho phép chuyển các token Bitcoin giữa những người dùng.

LIÊN QUAN: Bitcoin là gì và nó hoạt động như thế nào?

Dự án Ethereum có những mục tiêu lớn hơn. Như trang web Ethereum đã nói, “Ethereum là một nền tảng phi tập trung chạy các hợp đồng thông minh.” Các hợp đồng này chạy trên “Máy ảo Ethereum”, một mạng điện toán phân tán được tạo thành từ tất cả các thiết bị chạy các nút Ethereum.

Phần “nền tảng phi tập trung” có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể thiết lập và chạy một nút Ethereum, giống như cách mà bất kỳ ai cũng có thể chạy một nút Bitcoin. Bất kỳ ai muốn chạy một “hợp đồng thông minh” trên các nút đều phải trả tiền cho người điều hành các nút đó bằng Ether, là một mã thông báo tiền điện tử gắn liền với Ethereum. Do đó, những người điều hành các nút Ether cung cấp sức mạnh tính toán và được thanh toán bằng Ether, theo cách tương tự như cách những người điều hành các nút Bitcoin cung cấp sức mạnh băm và được thanh toán bằng Bitcoin.

Nói cách khác, trong khi Bitcoin chỉ là một mạng lưới thanh toán và blockchain, thì Ethereum là một mạng điện toán phân tán với một chuỗi khối có thể được sử dụng cho nhiều việc khác. Thông tin chi tiết có trong sách trắng Ethereum.

Ether là gì?

Ether là mã thông báo kỹ thuật số (hoặc tiền điện tử) được liên kết với chuỗi khối Ethereum. Nói cách khác, Ether là đồng tiền và Ethereum là nền tảng. Tuy nhiên, hiện nay mọi người thường sử dụng thay thế cho nhau các thuật ngữ này. Ví dụ: Coinbase cho phép bạn mua Ethereum — nó có nghĩa là mã thông báo Ether.

Về mặt kỹ thuật, đây là “altcoin”, thực sự chỉ có nghĩa là một loại tiền điện tử không phải Bitcoin. Giống như Bitcoin, Ether được hỗ trợ bởi một chuỗi khối phi tập trung — trong trường hợp này là chuỗi khối Ethereum.

Các nhà phát triển muốn tạo ứng dụng hoặc “hợp đồng thông minh” trên chuỗi khối Ethereum cần mã thông báo Ether để trả các nút để lưu trữ nó, trong khi người dùng các ứng dụng dựa trên Ethereum có thể cần Ether để thanh toán cho các dịch vụ trong các ứng dụng đó. Mọi người cũng có thể bán các dịch vụ bên ngoài mạng Ethereum và chấp nhận thanh toán bằng Ether hoặc các token Ether có thể được bán lấy tiền mặt trên một sàn giao dịch — giống như Bitcoin.

Tại sao các ứng dụng phi tập trung lại thú vị?

Blockchain Bitcoin lưu trữ lịch sử các giao dịch Bitcoin, và đó là nó. Chuỗi khối Ethereum lưu trữ mã thông báo Ether trong ví của mọi người, nhưng nó cũng lưu trữ trạng thái mới nhất của mỗi hợp đồng thông minh cũng như mã của mỗi hợp đồng thông minh.

Blockchain là một sổ cái phân tán được lưu trữ ở nhiều vị trí, do đó, điều này có nghĩa là dữ liệu hợp đồng thông minh được lưu trữ bởi các nút Ethereum đó. Nếu bạn tạo một “hợp đồng thông minh” —còn được gọi là một ứng dụng — trên blockchain, thì nó được lưu trữ và chạy theo cách phi tập trung.

Để so sánh, hãy nghĩ đến nhiều ứng dụng chúng ta sử dụng ngày nay. Điều này bao gồm các ứng dụng email như Gmail, ứng dụng ghi chú như Microsoft OneNote và bất kỳ thứ gì khác mà bạn sử dụng ứng dụng và lưu trữ dữ liệu của mình trên máy chủ của công ty. Nếu công ty lưu trữ dữ liệu của bạn cấm tài khoản của bạn, tắt ứng dụng hoặc ngừng kinh doanh, bạn sẽ mất tất cả dữ liệu bạn có trong ứng dụng đó trừ khi bạn có bản sao lưu ngoại tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng được xây dựng trên Ethereum, cả mã tạo nên ứng dụng (mã hợp đồng thông minh) và dữ liệu cá nhân (trạng thái của hợp đồng thông minh) sẽ được lưu trữ trên blockchain. Bất cứ khi nào bạn sử dụng một ứng dụng và thay đổi dữ liệu của mình, tất cả các nút Ethereum sẽ cập nhật trạng thái của hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không có “điểm lỗi” trung tâm nào có thể lấy đi quyền truy cập của bạn vào dữ liệu hoặc tắt ứng dụng bạn sử dụng. Dữ liệu của bạn và bản thân mã của ứng dụng sẽ được sao lưu trên toàn thế giới và không ai có thể thực hiện tất cả các ghi chú đó ngoại tuyến. Tất nhiên, dữ liệu của bạn sẽ được mã hóa bởi blockchain để không ai khác có thể đọc được.

Hợp đồng thông minh là gì?

Hợp đồng thông minh là các ứng dụng chạy trên Máy ảo Ethereum. Đây là một “máy tính thế giới” phi tập trung, nơi sức mạnh tính toán được cung cấp bởi tất cả các nút Ethereum đó. Bất kỳ nút nào cung cấp sức mạnh tính toán đều được thanh toán cho tài nguyên đó bằng mã thông báo Ether.

Chúng được đặt tên là hợp đồng thông minh vì bạn có thể viết “hợp đồng” được thực hiện tự động khi các yêu cầu được đáp ứng.

Ví dụ: hãy tưởng tượng xây dựng một dịch vụ huy động vốn từ cộng đồng giống như Kickstarter trên Ethereum. Ai đó có thể thiết lập một hợp đồng thông minh Ethereum có thể gom tiền để gửi cho người khác. Hợp đồng thông minh có thể được viết để nói rằng khi 100.000 đô la tiền tệ được thêm vào nhóm, tất cả sẽ được gửi đến người nhận. Hoặc, nếu ngưỡng 100.000 đô la không được đáp ứng trong vòng một tháng, tất cả đơn vị tiền tệ sẽ được gửi lại cho người nắm giữ tiền tệ ban đầu. Tất nhiên, điều này sẽ sử dụng mã thông báo Ether thay vì đô la Mỹ.

Tất cả điều này sẽ xảy ra theo mã hợp đồng thông minh, mã này sẽ tự động thực hiện các giao dịch mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy giữ tiền và ký vào giao dịch. Ví dụ: Kickstarter thu phí 5% bên cạnh phí xử lý thanh toán 3% đến 5%, nghĩa là phí từ 8000 đến 10000 đô la cho một dự án huy động vốn cộng đồng 100.000 đô la. Một hợp đồng thông minh sẽ không yêu cầu trả phí cho bên thứ ba như Kickstarter.

Hợp đồng thông minh có thể được sử dụng cho nhiều việc khác nhau. Các nhà phát triển có thể tạo hợp đồng thông minh cung cấp các tính năng cho các hợp đồng thông minh khác, tương tự như cách hoạt động của thư viện phần mềm. Hoặc các hợp đồng thông minh có thể đơn giản được sử dụng như một ứng dụng để lưu trữ thông tin trên chuỗi khối Ethereum.

Để thực sự thực thi mã hợp đồng thông minh, ai đó phải gửi đủ Ether làm phí giao dịch — mức phí phụ thuộc vào tài nguyên máy tính được yêu cầu. Điều này trả tiền cho các nút Ethereum để tham gia và cung cấp sức mạnh tính toán của họ.

CryptoKitties sử dụng hợp đồng thông minh

Một trong những ứng dụng nổi tiếng nhất được xây dựng bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum là CryptoKitties, ứng dụng này tự nhận mình là “một trong những trò chơi đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên công nghệ blockchain”.

Về cơ bản, CryptoKitties là một dạng “bộ sưu tập” kỹ thuật số được lưu trữ trên chuỗi khối Ethereum. CryptoKitties cung cấp một minh chứng tốt về khả năng lưu trữ và trao đổi các mặt hàng kỹ thuật số trên mạng Ethereum.

CryptoKitties mới được tạo ra thông qua “nhân giống”. Điều này liên quan đến việc chọn hai CryptoKitties cơ sở và chi tiêu các token Ether để chạy một hợp đồng thông minh. Các hợp đồng sử dụng hai con mèo được chọn để sinh ra một CryptoKitty mới. Những chú mèo này và chi tiết về quá trình sinh sản được lưu trữ trên sổ cái công khai của chuỗi khối Ethereum.

Bạn có thể “sở hữu” CryptoKitties, được lưu trữ trên sổ cái chuỗi khối Ethereum. Bạn có thể bán hoặc trao đổi chúng cho người khác hoặc mua chúng. Điều này khác với việc sử dụng một ứng dụng điện thoại thông minh cho phép bạn mua, buôn bán và nuôi mèo. Thông thường, chúng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của ứng dụng và bạn có thể mất vật nuôi kỹ thuật số quý giá của mình nếu công ty đóng cửa ứng dụng hoặc cấm tài khoản của bạn. Nhưng, vì CryptoKitties được lưu trữ trên blockchain, điều đó không thể xảy ra. Không ai có thể lấy mèo của bạn ra khỏi bạn.

Vào tháng 12 năm 2017 – thật trùng hợp, xung quanh mức giá cao nhất mọi thời đại của Bitcoin – mọi người đã chi số Ether tương đương hơn 12 triệu đô la cho CryptoKitties và CryptoKitty đắt nhất đã được bán với giá khoảng 120.000 đô la.

Giống như Ether, Bitcoin và những bức tranh đắt tiền, CryptoKitties có giá trị bất cứ thứ gì mọi người sẵn sàng trả cho chúng.

Followeek đã mang tới câu trả lời thỏa đáng cho bạn chưa? Hãy để chúng tôi biết thêm cảm nhận của bạn ở dưới phần comment nhé!