Rate this post

Nếu đang tìm kiếm khóa sản phẩm (product key) Windows 10 của mình, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách nhập lệnh nhanh trong Command Prompt. Đây là cách Followeek hướng dẫn bạn thực hiện.

Tìm khóa sản phẩm Windows 10 bằng Command Prompt

Để tìm khóa sản phẩm Windows 10 của bạn bằng Command Prompt, bạn cần mở ứng dụng dòng lệnh với đặc quyền quản trị. Để thực hiện việc này, hãy nhập “cmd” vào thanh tìm kiếm của Windows.

gõ cmd vào thanh tìm kiếm

Command Prompt sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nhấp chuột phải vào nó và chọn “Run As Administrator” từ cửa sổ xuất hiện. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu tài khoản Windows của bạn.

Run as administrator

Sau khi mở, hãy sao chép và dán lệnh sau, sau đó nhấn phím Enter:

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Khóa sản phẩm gồm 25 chữ số sau đó sẽ xuất hiện.

Khóa sản phẩm trong Command prompt

Ghi chú: Phương pháp này hiển thị khóa sản phẩm Windows được lưu trữ trong chương trình cơ sở BIOS hoặc UEFI của máy tính. Nói cách khác, nó hiển thị khóa Windows gốc mà máy tính của bạn đi kèm. Nếu bạn đã cài đặt Windows bằng một khóa khác kể từ đó (hoặc đã có giấy phép kỹ thuật số), thì khóa đó sẽ khác với khóa hiện tại đang được sử dụng trên PC của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng khóa hiện tại trên PC của mình, thì ProduKey của NirSoft là một công cụ đồ họa tốt để tìm kiếm nó.

Tìm khóa sản phẩm Windows 10 bằng phương pháp đăng ký Windows

Mẹo Windows Registry ban đầu được đăng bởi một người dùng (có tài khoản không còn hoạt động) trong diễn đàn Microsoft.

Đầu tiên, mở Notepad bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình, di chuột qua “New”, sau đó chọn “Text Document” từ menu.

Mở một tệp văn bản mới

Sao chép và dán mã này vào Notepad:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionDigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur  24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Tiếp theo, nhấp vào tab “File” và chọn “Save As.”.

lưu như trong notepad

Trong File Explorer, hãy đặt danh sách thả xuống “Save As Type” thành “All Files” và đặt tên cho tệp của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào, nhưng nó phải là tệp .vbs. Bạn có thể đặt tên cho nó như: productkey.vbs

lưu loại tệp thành tệp vbs

Khi bạn đã nhập tên tệp, hãy lưu tệp.

biểu tượng khóa sản phẩm

Giờ đây, bạn có thể xem khóa sản phẩm Windows 10 của mình bất kỳ lúc nào bằng cách mở tệp mới.

khóa sản phẩm

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.