Rate this post

Khi nghiên cứu về tốc độ của SATA 3, “tốc độ đã nêu” và “kết quả thực tế” có sự khác biệt đáng kể, vậy chính xác thì điều gì đang xảy ra? Hãy khám phá cùng bài đăng Hỏi & Đáp cùng Followeek ngày hôm nay.

Câu hỏi

Tôi muốn biết tốc độ thực của SATA 3 là bao nhiêu:

Google cho biết nó đang chạy ở tốc độ 6 Gb / giây. Thông lượng là 600 MB / s. 600 MB / s bằng 4,8 Gb / s. Điều này có nghĩa là băng thông là 6 Gb / s, nhưng thông lượng thực tế là 4,8 Gb / s?

Tốc độ thực tế của SATA 3 là bao nhiêu?

Câu trả lời

Câu trả lời của chúng tôi:

  • Điều này có nghĩa là băng thông là 6Gb / s, nhưng thông lượng thực tế là 4,8 Gb / s?

Đúng vậy. Thật là thú vị để hiểu tại sao.

Trong khi dữ liệu thực sự được gửi ở tốc độ 6 Gb / s, nó được mã hóa để chống lại hai lỗi phổ biến trong viễn thông, DC Bias và Clock Recovery. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng một thuật toán mã hóa cụ thể được gọi là Mã hóa 8b / 10b. Nó không phải là thuật toán mã hóa duy nhất được tạo ra cho mục đích này (cũng có mã hóa Manchester), nhưng nó đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc truyền dữ liệu SATA.

Trong mã hóa 8b / 10b, tám bit tín hiệu được thay thế bằng 10 bit (tín hiệu + mã). Điều này có nghĩa là, trong số 6 Gb mà kênh gửi trong một giây, chỉ có 8/10 (4/5) là tín hiệu. 4/5 của 6 Gb là 4,8 Gb, tương ứng với 600 MB. Đây là nguyên nhân làm suy giảm kênh 6 Gb / s thành kênh chỉ (?) 600 MB / s.


Followeek đã mang tới đáp án cho câu hỏi của bạn chưa? Hãy để chúng tôi biết thêm cảm nhận của bạn ở dưới phần comment nhé!