Rate this postVideo hướng dẫn cách cố định hàng và cột cũng như cách bỏ cố định hàng và cột bất kỳ trong Google Trang Tính – Google Sheet

Tag: cách cố định dòng trong google trang tính, Google Trang Tính, google sheet, Freeze or unfreeze columns & rows, Freeze Colume in Excel, Free row in Excel, Cố định hàng và cột trong google drive, cố định hàng và cột trong excel

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: http://ứngdụng.vn/chia-se

Nguồn: http://ứngdụng.vn