Rate this postChèn dấu tích, checkbox, uncheck vào Word 2016 (Make a Checkable Box in Word 2016)
Chèn dấu tích, checkbox, uncheck vào Word 2016 (Make a Checkable Box in Word 2016)
Chèn dấu tích, checkbox, uncheck vào Word 2016 (Make a Checkable Box in Word 2016)
❎❎❎
Khi sử dụng phần mềm Word, bạn có thể cần làm 1 phiếu khảo sát, thăm dò…trong đó có những câu hỏi cần đến tính năng giúp người sử dụng tích hoặc không tick ý kiến.
Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn dấu tick, checkbox, uncheck vào phần mềm Word.
* Bước 1: Hiển thị tab Developer
File ➡️ Options ➡️ Customize Ribbon ➡️ Chọn Developer ➡️ OK
* Bước 2: Tạo ô checkbox
Trong tab Developer, trong nhóm Controls, chọn Legacy Tools ➡️ Chọn Box Form Field
* Bước 3: Khóa form, không cho người dùng chỉnh sửa, có thể đánh dấu chọn tick trực tiếp vào tài liệu.
Vào tab Developer, trong nhóm Protect, chọn Restrict Editing
Mục 2. Editting restriction chọn Filling in forms (Chỉ cho phép người dùng tick vào ô checkbox, không được sửa dữ liệu)
Mục 3. Start enforcement, chọn Yes, Start Enforcing Protection ➡️ Nhập Password ➡️ OK
Muốn mở form bạn chỉ cần chọn Stop Protection, có thể sửa lại phiếu dữ liệu bình thường.

Tags: chèn dấu tick, check box, uncheck box, trong word, tick, dấu tick, phiếu thăm dò, phiếu trả lời, phiếu trắc nghiệm, tạo ô tick trong word, tạo ô check trong word, tạo ô check box trong word 2010, tạo ô check box trong word 2007, tạo ô check box trong word 2013, tạo ô check box trong word 2019

Tag: cách đánh dấu tích vào ô vuông trong excel 2007, chèn dấu tick, check box, uncheck box, trong word, tick, dấu tick, phiếu thăm dò, phiếu trả lời, phiếu trắc nghiệm, tạo ô tick trong word, tạo ô check trong word, tạo ô check box trong word 2010, tạo ô check box trong word 2007, tạo ô check box trong word 2013, tạo ô check box trong word 2019

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: http://ứngdụng.vn/chia-se

Nguồn: http://ứngdụng.vn