Rate this postCác xoay ngang trang giấy trong word
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xoay ngang trang giấy trong word các phiên bản từ 2007 đến 2016
Có hai trường hợp chúng ta cần xoay ngang trang giấy.
Một là ta cần xoay ngang toàn bộ văn bản
Hai là ta chỉ cần xoay ngang 1 trang trong toàn bộ văn bản dọc.
Đầu tiên, để xoay ngang toàn bộ văn bản thì ta thực hiện như sau:
Đầu tiên ta vào mục Layout
Sau đó chọn Orientation và chọn tiếp Landscape
Trường hợp thứ hai, ta cần xoay ngang một trang văn bản trong khi các trang còn lại là trang dọc.
Ví dụ: Văn bản chúng ta có 3 trang
Trang 1, trang 2 và trang 3
đều được định dạng hướng văn bản là hướng dọc
Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện để thay đổi trang 2 thành trang ngang, còn trang 1 và trang 3 là trang dọc. Thực hiện như sau:
Như ví dụ bên chúng ta có 3 trang dọc. Để thay đổi trang 2 thành trang ngang ta thực hiện
Như vậy ta đã thực hiện thay đổi trang 2 thành trang ngang.

Tag: cách chuyển trang dọc sang ngang trong word 2007, xoay ngang, trang giấy, word, hướng dẫn, thủ thuật, xoay ngang 1 trang giấy, paper setup, landscape, layout, 2007, 2010, 2013, 2016

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: http://ứngdụng.vn/chia-se

Nguồn: http://ứngdụng.vn