Rate this postCách lấy lại email (recall) khi đã lỡ tay bấm gửi trong Gmail, Outlook 2017

Trong quá trình sử dụng email, hẳn là sẽ có đôi lần bạn nhập sai địa chỉ dẫn đến việc gửi nhầm thông tin cho người khác. Việc này đặc biệt nghiêm trọng nếu đó là hợp đồng kinh doanh của công ty, hình ảnh cá nhân…

Tag: cách hủy email đã gửi trong outlook, cách lấy lại email khi đã lỡ tay bấm gửi, how to recall an email in outlook 2016, recall email gmail, how to recall an email in outlook 2013, recall email outlook 365, recall email, how to recall an email in outlook, thu hồi email đã gửi trong gmail, huỷ mail đã gửi, cách lấy lại thư đã xóa trong gmail, undo send trong gmail

Xem Thêm Bài Viết Đánh Giá Khác: http://ứngdụng.vn/danh-gia

Nguồn: http://ứngdụng.vn