Rate this postBước 1: Download chương trình TDSSKiller mới nhất tại

– Tải bản ZIP và chạy luôn trong file rar
– Tiến hành quét, delete hết các file nhiễm virus khi chương trình phát hiện – CONTINUE – Reboot Computer
Bước 2: Cài Kis và quét sau khi cài đặt xong.
Bước 3: Xóa hết đường dẫn liên quan đến Cloudnet bao gồm:
– C:Usersten may tinhAppDataRoaming Cloudnet nếu có
– C:Usersten may tinhAppDataLocal Cloudnet nếu có
– Xóa key Regedit
HKEY_CURRENT_USERSoftware Xóa thư mục Cloudnet nếu có
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun xóa giá trị cloudnet tại cửa sổ bên phải

Tag: cách diệt virus cloudnet, cloudnet, TDSSKiller

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: http://ứngdụng.vn/chia-se

Nguồn: http://ứngdụng.vn