Rate this postTải file tại:

Phần 1 này trình bày cách chuyển nội dung file word sang excel.
Sang phần 2, mình sẽ trình bày cách chỉnh sửa file excel liên kết tự động giữa các sheet với nhau để tạo và quản lý biên bản nghiệm thu thuận tiện hơn.

Xem thêm:
1. Biên bản nghiệm thu xây dựng Word to Excel M&E – Phần 2:

2. Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel:

3. Tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel – Phần xây dựng:

Tag: cách chuyển file word sang excel, tạo và quản lý biên bản nghiệm thu bằng excel, mẫu biên bản nghiệm thu trên excel, file excel hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng bằng excel, phần mềm làm hồ sơ nghiệm thu bằng excel, làm biên bản nghiệm thu bằng excel, cách làm biên bản nghiệm thu excel

Xem Thêm Bài Viết Chia Sẻ Khác: http://ứngdụng.vn/chia-se

Nguồn: http://ứngdụng.vn